ACCOUNTVIEW HANDLEIDING PDF

UBplus kan gekoppeld worden aan verschillende financiele administraties als bijvoorbeeld Exact Globe en AccountView. Uitzend Software Diensten B.V. Louis . We would like to show you a description here but the site won t allow versie 1 3 Nog hulp kijk dan de instructievideo of lees de handleiding Accountview versie 3 . Pocket WiFi™ online dashboard. 6. Current network panel. 7. Pocket WiFi™ view . 8. Storage view. 9. SMS view. 10 Account view. 11 Device status screen icons.

Author: Kazahn Tojazshura
Country: Colombia
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 19 June 2009
Pages: 402
PDF File Size: 18.99 Mb
ePub File Size: 10.49 Mb
ISBN: 718-2-96749-123-1
Downloads: 10092
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dihn

Deze loonberekening moeten worden herberekend. Project op factuur afbeelden: Beslaglegging tijdelijk op hold: Toevoeging van sjablonen voor tarieven en vergoedingen, zie sjablonen.

Het externe programma van voor het versturen van gegevens via Ftp is voor de webkoppelingen, jobsite koppelingen en versturen sms berichten vervangen door een interne client.

Deze optie kan met name gebruikt worden als gebruik moet worden gemaakt van de inlenersbeloning indien er een hogere opbouw moet plaatsvinden. Tarieven worden niet automatisch op niet-aktueel gezet, dit moet handmatig gedaan worden.

Voorschotten kunnen niet alleen als “OE ” maar ook als “OI ” worden gebruikt, zie vergoedingen. Deze button kan ook worden aangeroepen met de sneltoets. Via menu “Window” kan, als er een of meerdere MDI schermen geopend zijn, gekozen worden hoe deze schermen afgebeeld worden, bijvoorbeeld naast of onder elkaar.

UBplus Handleiding (c) UITZEND SOFTWARE

Invoer koppeling loonaangifte hanleiding aan vergoedingen. Maximaal aantal weken dat wordt opgenomen in een factuur minimaal 1, maximaal 8 weken. Zie ook rechten in UBplus. Melding tijdens het invoeren van de uren als een werknemer met een handlleiding onder de 23 binnen 2 weken jarig wordt en als voor de werknemer nog geen eerstedagsmelding is aangemaakt in UBplus. Toevoeging vergoeding type die per maand uitbetaald wordt: Aanmaken Clieop betaalbestand per vestiging.

  APOSTILA DE MS PROJECT 2007 AVANADO PDF

Regels Hier kunnen de tweede 8 tarief-afspraken ingevoerd worden.

Factuur aanmaken na invoer project bij verwerkte uren: Wijzigingen die worden aangebracht in een sjabloon vergoeding kunnen zo automatisch worden doorgevoerd bij alle accoutnview uitzending vergoedingen. Hoofdscherm; beschrijft het hoofdscherm het scherm dat getoond wordt nadat is ingelogd. De gegevens die minimaal noodzakelijk zijn om een werknemer correct te verlonen zijn: Optie “Preview loonstrook” en “Print accountvuew na opslaan ingevoerde uren zijn omgedraaid; “Preview loonstrook” is nu de eerste keuze.

Maak een werknemer kontakt aan. Uitgegeven versies van UBplus: Werkgever lasten vakantie uren opname id werd niet geboekt ook als hierbij een grootboeknummer was opgegeven; dit is aangepast.

Accountview handleiding download music

Gewijzigde berekening van het opslagpercentage dat gebruikt wordt als berekening van de werkgever lasten over vakantiegeld en reserveringen; de extra kosten worden hierin niet meer opgenomen. Van elke aanbieding status kan een selectie worden gemaakt via de button. Afspraken gemaakt over salaris; hier kan worden aangegeven of er met de werknemer een salaris-afspraak is gemaakt en welke afspaak is gemaakt.

De gebruiker hiervoor de rechten heeft gekregen; rechten-item “Wis werknemer”. With Visma eAccounting you can send invoices and manage your business administration online for just 15 euro’s a month. Opent het logboek waar de wijzigingen in staan van de basisgegevens van de werknemer.

  CELOSIA MVRDV PDF

Nieuwe tabel minimum lonen en normtabel salarissen ABU. Opgebouwd vakantiegeld in elke loonberekening uitbetalen. Geeft toegang tot een menu met onder andere de minimumloontabel en de reiskosten forfait tabel. Wissen is echter alleen mogelijk als: Factureren via e-mail of post. Export naar Excel als data.

Buttons op de buttonbalk: Functiegroep “Fgrp” afgebeeld op loonstrook. Import van bedrijfsmiddelen mogelijk gemaakt. Mogelijkheid tot week- 4-weken en maandverloning binnen 1 administratie.

Postadres straat zonder huisnummer, bv. Per 1 januari worden door de ziekenfondsen de dienstverbanden direct opgevraagd bij het UWV, batchgewijze aanmelding is daarmee overbodig geworden.

Een buitenlandse betaling is nog niet mogelijk met een nevenbetaling. Zie klant basisgegevens, tab “Facturen”. Kopieren Plakken Alles selekteren Standaard buttons in UBplus Naar het eerste record record bladeren of naar de eerste positie van een memo.

Accounting and bookkeeping for entrepreneurs in The Netherlands – Visma Software

Loonaangifte en weekaanlevering aangepast aan Directory waar XML bestanden naar worden gekopieerd kan per jaar worden ingesteld in de administratie basisgegevens. Tarief voor uitzending in fase: Zie voor een beschrijving het item loon algemeen.

MDI staat voor Multi Document Interface wat inhoudt dat er meerdere schermen gelijktijdig kunnen worden geopend vergelijk bijvoorbeeld Word en Excel. Normtabel salarissen toegevoegd aan button “Tabellen” in hoofdscherm alleen ABU.