ANEMILERIN SNFLANDRLMAS PDF

Author: Jur Dugor
Country: Belarus
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 4 June 2008
Pages: 31
PDF File Size: 14.40 Mb
ePub File Size: 8.80 Mb
ISBN: 376-7-47802-804-4
Downloads: 98295
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tuzragore

Vcut demir depolarnn yeterliliini gsteren serum ferritin dzeyi azalr, kemik ilii boyanmas azalr.

Soliter kemik miyelomu, MM ile ayn yerlerde yerleir. ABReed Sternberg hcreleri A: Ekstramedller hematopoez ve artm RES aktivitesi hepatosplenomegali Etkisiz eritropoez ar demir emilimi, hemosiderozis ve hemokromatozis En sk lm nedeni, sekonder hemokromatozise bal kalp yetmezliidir.

Aplastik anemi, multipotent miyeloid kk hcrelerin basklanmas sonucu anemi, trombositopeni ve lkopeni pansitopeni ile karakterize bir hastalktr.

Spontan dalak rptrnn sk nedenleri EMN, malarya, tifo, lsemi, lenfoid neoplazmlar de grlr. Neoplastik plazmositik hcreler IgM tipinde miyelom proteini sentezler.

Megaloblastik aneminin spesifik bir formudur. Nadiren nodal sklkla ekstranodaldir. Dalakta lenfohemotopoetik tmrler dnda tmr ok nadirdir. Endemik vakalarda maksilla ve mandibula tutulur. Neoplastik Langerhans hcre infiltrasyonu nedeni ile deri lezyonlar belirgindir, seboreik erpsiyonlar oluur.

  HEMPADUR 17410 PDF

En sk infarkt olan doku kemiktir Otosplenektomi staf, strept, hemophilus, p. Histiyositik hcrelerle birlikte deiik oranlarda eozinofil lkositler, lenfositler, plazma hcreleri ve ntrofiller de bulunabilir. Bu snflandrmalarda malign lenfomalar anemileerin byk guruba ayrlr. Fibrinolitik sistemin sekonder aktivasyonu ile trombositlerde ve fibrinde tkenme grlr, tketim koaglopatisi geliir. Periferik B hcreli neoplazmlar matr B hcre tmrleri 3. Ntrofillerde irileme makropolimorfonkleer ve hipersegmentasyonSantral Sinir Sistemi Deiiklikleri: Histolojik olarak kanser, biyolojik olarak maligndir.

Mikrobik ajanlar Snflandrlkas debris Dolama karan yabanc maddeler Nekrotik dokular Lenf dmleri imi ve arl olup bazen zerindeki deride kzarklk vardr.

En nemli ve en sk semptomatik olan monoklonal gamopatidir.

HEMATOPOETiK SiSTEM (Patoloji – Davut Sahin)

Bol lakner tip RS hcre, nadir diagnostik RS. Robbins patoloji pdf indir trke?

Posterior mediastende ok azdr. Enfeksiyoz veya otoimmn kronik inflamasyon zemininde geliir. Koaglasyon sisteminin patolojik olarak aktive olmas ve eitli dokularn mikrodolamnda mikrotrombsler olumasyla karakterizedir.

HEMATOPOETiK SiSTEM (Patoloji – Davut Sahin)

Reed-Sternberg hcresine bezer ekilde olabilir. Postpartum Sheehan sendromu hipofiz nekrozu. Demir depolar hemosiderin, ferritin azalr. Tmr hcreleri normal lenfositin kat aptadr. Abemilerin yaylmlarn olduka ge yaparlar. Etkisiz – ineffektif eritropoez. Follikl merkezindeki kk veya byk entikli hcrelerden oluur ve morfolojileri bu hcrelere benzer.

  AVERNO LOUISE GLUCK PDF

Lenfomalarda immun sistemin normal yap ve fonksiyonlar bozulur. Anormal eritroid ve miyeloid ncllerin kemik iliinde otohemolize uramas pansitopeniye yol aar. Glomerl kapillerlerindeki trombsler, endotel imesi, ciddi infarkt ve diffz kortikal nekroz.

Hodgkin lenfoma tedaviye ok iyi cevap verir. Kesin tehisleri anemilfrin inceleme ve immnhistokimya ile konulur. Spontan iyileebilir, lokal eksizyon veya radyoterapi ile iyileir. Enfeksiyonlara ve Miyelom nefrozuna sekonder gelien bbrek yetmezlii en sk lm nedenidir.